.

Κατάσταση ικανότητας

Η ολοκληρωμένη  προσέγγιση  του  αποτελέσματος  της  αντινεοπλασματικής  θεραπείας, προϋποθέτει τη θεώρηση της  επίδρασης  αυτής  όχι  μόνο  στην  παράταση της επιβίωσης του ασθενούς αλλά  και  στην  ποιότητα  της  ζωής  του.

Εξάλλου,  υπάρχουν  περιπτώσεις  αρρώστων  οι  οποίοι  ενώ  δεν  ωφελούνται  από  τη θεραπεία  σε  ότι  αφορά  την  επιβίωση  τους, είναι δυνατό να διαπιστώσουν  σημαντική  πρόοδο  στη  σχετιζόμενη  με  την  υγεία  ποιότητα  ζωής.

Σε γενικές γραμμές, η σχετιζόμενη με  την  υγεία  ποιότητα  ζωής - “κατάσταση ικανότητας”   συνιστά  την  υποκειμενική  αντίληψη  του  ασθενούς  σχετικά με τα συμπτώματα του είτε αυτά προέρχονται από τη νόσο είτε από τη  θεραπεία  αυτής.

Είναι μια παράμετρος που ο ογκολόγος λαμβάνει πάντα υπόψη του προκειμένου να επιλέξει τη καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ασθενή.  

Συνήθως η κατάσταση ικανότητας ενός ασθενούς μετράται βάση της  κλίμακας  Karnofsky ή της  κλίμακας ECOG/WHO:

Η κλίμακα Karnofsky

Στη κλίμακα Karnofsky ο ασθενής αξιολογείται με βαθμολογία από το 0 έως το 100.

Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα και να εργάζεται. Δεν χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας.

100  Φυσιολογικός χωρίς ενοχλήματα. Χωρίς εμφανή σημεία νόσου

90  Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα. Ήπια συμπτωματολογία και σημειολογία νόσου

80  Φυσιολογική δραστηριότητα με προσπάθεια. Περισσότερη σημειολογία και συμπτωματολογία νόσου

Ανίκανος προς εργασία.

Ικανός να ζει στο σπίτι και να φροντίζει για τις περισσότερες από τις προσωπικές του ανάγκες.

Ποικίλος βαθμός απαιτούμενης βοήθειας

70  Φροντίζει τον εαυτό του. Ανίκανος να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα ή να εργάζεται ενεργά

60  Χρειάζεται περιστασιακή βοήθεια αλλά είναι ικανός να φροντίζει για τις περισσότερες  προσωπικές του ανάγκες

50  Χρειάζεται σημαντική βοήθεια και συχνή ιατρική φροντίδα

Ανίκανος να φροντίζει τον εαυτό του.

Χρειάζεται ισοδύναμο ιδρυματικής  ή νοσοκομειακής φροντίδας.

Ενδεχομένως η νόσος προοδεύει με ταχείς ρυθμούς

40  Αναπηρία. Χρειάζεται ειδική φροντίδα και βοήθεια

30  Σημαντική αναπηρία. Ενδείκνυται νοσοκομειακή περίθαλψη παρότι δεν απειλείται άμεσα η ζωή του

20  Σοβαρά ασθενής. Απαραίτητη η νοσοκομειακή περίθαλψη. Απαραίτητη η ενεργός υποστηρικτική αγωγή

10  Βαριά άρρωστος. Απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις ταχέως εξελισσόμενες

  Θάνατος 

Η κλίμακα ECOG/WHO

Στη κλίμακα ECOG/WHO ο ασθενής αξιολογείται με βαθμολογία από το 0 έως το 5.

  Πλήρως ενεργός, ικανός να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

1  Περιορισμένος σε φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν προσπάθεια, αλλά περιπατητικός και ικανός να επιτελεί ελαφρά εργασία

2  Περιπατητικός και ικανός προς αυτοεξυπηρέτηση, αλλά ανίκανος να επιτελεί εργασία. Περισσότερο από 50% της ημέρας εκτός κρεβατιού 

3  Ικανός προς μερική μόνο αυτοεξυπηρέτηση. Περιορισμένος στο κρεβάτι ή την καρέκλα για περισσότερο από 50% της ημέρας

4  Πλήρως ανενεργός. Ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση. Πλήρως κατάκοιτος

5  Θάνατος