.

Abraxane

(πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη)

Μηχανισμός δράσης

Το Abraxane είναι πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη υπό μορφή νανοσωματιδίων που ενδεχομένως να έχει σημαντικά διαφορετικές φαρμακολογικές ιδιότητες σε σύγκριση με άλλες μορφές της πακλιταξέλης. Δεν θα πρέπει να υποκαθίσταται από άλλα σκευάσματα πακλιταξέλης.

Η πακλιταξέλη είναι ένας παράγοντας που δρα παρεμβαίνοντας στο δίκτυο των μικροσωληνίσκων, δηλαδή το σκελετό του κυττάρου οποίος χρησιμεύει στη στήριξη και την κίνηση του. Η δράση του Abraxane στους μικροσωληνίσκους, προκαλεί την αναστολή κυτταρικών λειτουργιών όπως η διαίρεση και η ανάπτυξη του κυττάρου και τον επακόλουθο θάνατο τους.

Θεραπευτικές ενδείξεις

-Η μονοθεραπεία με Abraxane ενδείκνυται για τη θεραπεία του  μεταστατικού καρκίνου του μαστού σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι απέτυχαν στη θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μεταστατική νόσο και για τους οποίους δεν ενδείκνυται η συνήθης, περιέχουσα ανθρακυκλίνη θεραπεία.

-Το Abraxane σε συνδυασμό με γεμσιταβίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων ασθενών με µεταστατικό αδενοκαρκίνωµα του παγκρέατος.

-Το Abraxane σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για δυνητικά θεραπευτική χειρουργική επέμβαση και/ή ακτινοθεραπεία.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 

Το Abraxane πρέπει να χορηγείται μόνο υπό την επίβλεψη ειδικού ογκολόγου σε μονάδες που ειδικεύονται στη χορήγηση κυτταροτοξικών παραγόντων. Δεν θα πρέπει να υποκαθίσταται από άλλα σκευάσματα πακλιταξέλης.

Δοσολογία

Καρκίνος του μαστού:

Η συνιστώμενη δόση του Abraxane είναι 260 mg/m2 χορηγούμενη ενδοφλεβίως σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών κάθε 3 εβδομάδες.

Αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος:

Η συνιστώμενη δόση του Abraxane σε συνδυασμό με γεμσιταβίνη είναι 125 mg/ m2 χορηγούμενη ενδοφλεβίως σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών τις Ημέρες  1, 8 και 15 κάθε κύκλου 28 ημερών. Η ταυτόχρονη συνιστώμενη δόση της γεμσιταβίνης είναι 1.000 mg/ m2 χορηγούμενη ενδοφλεβίως σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης του Abraxane τις Ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 28 ημερών.

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα:

Η συνιστώμενη δόση του Abraxane είναι 100 mg/ m2 χορηγούμενη ως ενδοφλέβια έγχυση σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών τις Ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 21 ημερών. Η συνιστώμενη δόση της καρβοπλατίνης είναι AUC = 6 mg•min/ml μόνο την Ημέρα 1 κάθε κύκλου 21 ημερών, ξεκινώντας αμέσως μετά το τέλος της χορήγησης του Abraxane.

Προσαρμογές δόσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

Η μείωση της δόσης του φαρμάκου θα εξαρτηθεί από την τοξικότητα, δηλαδή την ένταση των παρενεργειών. Οι συχνότερες παρενέργειες που μας οδηγούν στη μείωση της δόσης είναι:

•             Η αιματολογική τοξικότητα, δηλαδή η πτώση των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων.

•             Η δερματική τοξικότητα

•             Η διάρροια

•             Η βλεννογονίτιδα και

•             Η περιφερική νευροπάθεια

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία

Δεν απαιτούνται προσαρμογές δόσης για ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία.

Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (συνολική χολερυθρίνη > 1,5 έως ≤ 5 x ULN και AST ≤ 10 x ULN), συνιστάται μείωση της δόσης κατά 20%.

Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης έναρξης του Abraxane για ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης ≥30 έως <90 ml/min).

Ηλικιωμένα άτομα

Για ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω, δεν συνιστώνται περαιτέρω μειώσεις της δοσολογίας, εκτός από εκείνες που ισχύουν για όλους γενικά τους ασθενείς.

Τρόπος χορήγησης

Χορηγείται ενδοφλεβίως, σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών, χρησιμοποιώντας ένα σετ έγχυσης στο οποίο ενσωματώνεται φίλτρο των 15 μm. Μετά τη χορήγηση, συνιστάται η έκπλυση της ενδοφλέβιας γραμμής με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) για να εξασφαλιστεί η χορήγηση ολόκληρης της δόσης.

Αντιδράσεις κατά την έγχυση του Abraxane

Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Σε περίπτωση εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθησίας (δύσπνοια, βήχα, πυρετό, πρήξιμο και ερυθρότητα του προσώπου), πρέπει να διακοπεί αμέσως η χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος, να αρχίσει συμπτωματική θεραπεία ενώ δεν πρέπει να χορηγηθεί εκ νέου πακλιταξέλη στον ασθενή.

Η εξαγγείωση  (διαφυγή του φαρμάκου εκτός της φλέβας) του Abraxane συνεπάγεται σοβαρή καταστροφή των γύρω ιστών, γι αυτό και η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλη επιλογή φλέβας και τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, η λειτουργία των οποίων θα πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται πριν και κατά τη διάρκεια της έγχυσης του φαρμάκου.

Σημεία και συμπτώματα της εξαγγείωσης:

Τα αρχικά συμπτώματα της εξαγγείωσης εμφανίζονται αμέσως μετά τη ρήξη του αγγείου. Συνήθως παρουσιάζεται πόνος, κάψιμο ή απλά μια ενόχληση στο σημείο γύρω από τον φλεβοκαθετήρα.

Σταδιακά ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα ή/και ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης.

Η καταστροφή των ιστών που πιθανώς να ακολουθήσει δεν θα είναι άμεση αλλά προοδευτική και θα εγκατασταθεί βαθμιαία, μετά από ώρες ή ημέρες, συνοδευόμενη από άλγος. Ανάλογα με το φάρμακο μπορεί να παρουσιαστεί φλεγμονή, σκλήρυνση της περιοχής, εξέλκωση (ανοιχτή πληγή), με τη μορφή φυσαλίδων ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε μερικές περιπτώσεις σε νέκρωση των ιστών.

Διαχείριση της εξαγγείωσης:

Σε περίπτωση εξαγγείωσης,

•             δεν αφαιρούμε το φλεβοκαθετήρα μέσω του οποίου χορηγήθηκε το φάρμακο,

•             διακόπτεται άμεσα η έγχυση και

•             πάντα μέσω του φλεβοκαθετήρα επιχειρείται αναρρόφηση του φαρμάκου που έχει διαφύγει στους γειτονικούς ιστούς.

Στη συνέχει χορηγείται στη περιοχή της διαφυγής του φαρμάκου φυσιολογικός ορός ή water for injection με σκοπό να αραιωθεί όσο φάρμακο έχει παραμείνει στους ιστούς.

Ακολουθεί η

•             άμεση υποδόρια χορήγηση 150‐300 μονάδων υαλουρονιδάσης αραιωμένης σε 1 ml Water for Injection ή φυσιολογικό ορό και

•             η χορήγηση κορτιζόνης, οι οποίες περιορίζουν την ιστική καταστροφή.

Η υαλουρονιδάση ενίεται σε 6 διαφορετικές θέσεις κυκλοτερώς γύρω από το σημείο της εξαγγείωσης.

Παράλληλα εφαρμόζονται

•             τοπικά θερμά επιθέματα στην περιοχή της εξαγγείωσης άμεσα και για 20 λεπτά κάθε 6 ώρες για τις πρώτες 24 με 48 ώρες και

•             τοπική κρέμα υδροκορτιζόνης 1% κάθε 6 ώρες για 7 ημέρες ή για όσο διάστημα ερύθημα συνεχίζεται.

Στη συνέχεια ανυψώνουμε το χέρι και χορηγούμε παυσίπονο, εάν χρειάζεται.

Τρίβουμε απαλά τη περιοχή της εξαγγείωσης για να διευκολυνθεί η διασπορά του φαρμάκου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Abraxane:

•             Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν όλες τις αναφερόμενες παρενέργειες.

•             Οι παρενέργειες είναι συχνά προβλέψιμες όσον αφορά την έναρξη και τη διάρκειά τους.

•             Οι παρενέργειες είναι σχεδόν πάντα αναστρέψιμες και θα υποχωρήσουν αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία.

•             Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές, φαρμακευτικές και πρακτικές, επιλογές προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε ή να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές, δηλαδή εμφανίζονται σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των ασθενών που λαμβάνουν Abraxane:

Το Abraxane προκαλεί συχνά καταστολή του μυελού των οστών κυρίως ουδετεροπενία με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων, αναιμία αλλά και θρομβοπενία δηλαδή χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας).

Η αιματολογική τοξικότητα εξαρτάται από τη δόση του φαρμάκου. Η συγκέντρωση των αιμοσφαιρίων πρέπει να παρακολουθείται συχνά κατά τη θεραπεία με Abraxane. Οι ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν επαναληπτικούς κύκλους θεραπείας με Abraxane έως ότου το επίπεδο των ουδετερόφιλων επανέλθει στην τιμή >1.500 κύτταρα/mm3 και τα αιμοπετάλια στην τιμή >100.000 κύτταρα/mm3

•             Αλωπεκία (τριχόπτωση), σε ποσοστό > 80% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με Abraxane.

•             Διάρροια

•             Περιφερική νευροπάθεια, σε ποσοστό > 80% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με Abraxane.

Η περιφερική νευροπάθεια εμφανίζεται συχνά με το Abraxane, αν και η ανάπτυξη σοβαρών συμπτωμάτων είναι λιγότερο συχνή. Η εμφάνιση ήπιας νευροπάθειας δεν απαιτεί γενικά ελάττωση της δόσης. Σε περίπτωση ανάπτυξης σοβαρής νευροπάθειας, συνιστάται η αναστολή της θεραπείας έως τη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων και κατόπιν η ελάττωση της δόσης για όλους τους επόμενους κύκλους θεραπείας με Abraxane.

•             Ανορεξία

•             Ναυτία, έμετος

•             Δυσκοιλιότητα

•             Στοματίτιδα

•             Εξάνθημα

•             Αρθραλγία, μυαλγία: πόνος στις αρθρώσεις και τους μυς (συνήθως προσωρινός, εμφανίζεται 2-3 ημέρες μετά τη χορήγηση του Abraxane και υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες)

•             Κόπωση, εξασθένηση

•             Αύξηση των ηπατικών ενζύμων, τα οποία είναι δείκτες της ηπατικής λειτουργίας και μετρώνται με μια απλή εξέταση αίματος (επιστρέφουν σε φυσιολογικές τιμές μόλις διακοπεί η θεραπεία).

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λιγότερο συχνές (συμβαίνουν στο 1 με 10%) των ασθενών που λαμβάνουν Abraxane:

•             Λοίμωξη

•             Αφυδάτωση

•             Αϋπνία

•             Αλλαγές στη γεύση

•             Αυξημένη δακρύρροια, θαμπή όραση

•             Ίλιγγος

•             Ταχυκαρδία, αρρυθμία

•             Διάμεση πνευμονίτιδα , δύσπνοια

Αφού αποκλεισθεί η λοιμώδης αιτιολογία και μετά τη διάγνωση της πνευμονίτιδας, διακόπτεται οριστικά η θεραπεία με Abraxane και ξεκινά αμέσως κατάλληλη θεραπεία και υποστηρικτικά μέτρα.

•             Αλλοιώσεις των νυχιών

•             Περιφερικό οίδημα δηλαδή πρήξιμο άνω ή / και κάτω άκρων (χεριών - ποδιών)

Μπορεί να παρατηρηθούν και άλλες, σπανιότερες παρενέργειες. Θα πρέπει να ενημερώνετε πάντα τον ογκολόγο σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμπτώματα.

Πότε να απευθυνθείτε στον ογκολόγο σας

Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας αμέσως, μέρα ή νύχτα, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

Πυρετό 38 C και άνω ή ρίγος (πιθανά συμπτώματα μιας λοίμωξης).

Τα ακόλουθα συμπτώματα απαιτούν ιατρική φροντίδα, αλλά δεν αποτελούν μια έκτακτη ανάγκη. Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας μέσα σε 24 ώρες εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

•             Ερυθρότητα ή πόνο στο σημείο της έγχυσης

•             Ναυτία, έμετο (που παρεμποδίζει την ικανότητα σας να φάτε και λάβετε υγρά ή την οποιαδήποτε, από του στόματος, φαρμακευτική σας αγωγή)

•             Διάρροια (3-4 επεισόδια σε ένα 24-ωρο)

•             Ακραία κόπωση, σε σημείο που να αδυνατείτε να φέρετε εις πέρας ακόμα και τις απλές καθημερινές σας δραστηριότητες

•             Έλκη στο στόμα (επώδυνο ερύθημα, οίδημα ή πληγές)

•             Πρήξιμο των ποδιών ή των αστραγάλων. Ξαφνική αύξηση του σωματικού βάρους

•             Σημεία και συμπτώματα λοίμωξης όπως πυρετό, ρίγη, έντονο πόνο στο λαιμό που μπορεί να αντανακλά στο αυτί, βήχας με ή χωρίς πτύελα, επώδυνη ούρηση ή συχνουρία.

Πάντα να ενημερώνετε τον ογκολόγο σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμπτώματα.

Μέτρα προφύλαξης

•             Πριν την έναρξη της θεραπείας με Abraxane, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας για άλλα φάρμακα που λαμβάνετε.  

•             Μην εμβολιάζεστε κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας χωρίς την έγκριση του ογκολόγου σας.

•             Ενημερώστε τον ογκολόγο σας εάν υπάρχει η πιθανότητα να είστε έγκυος πριν από την έναρξη αυτής της θεραπείας.

•             Για τους άνδρες και τις γυναίκες: Πρέπει να χρησιμοποιείτε μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης (όπως προφυλακτικά) κατά τη διάρκεια της θεραπείας ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή εγκυμοσύνη. Αποτελεσματική αντισύλληψη πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 6 μήνες μετά τη θεραπεία.

•             Μην θηλάζετε ενώ λαμβάνετε Abraxane. 

Συμβουλές αυτοφροντίδας

•             Το  Abraxane, ή τα φάρμακα που λαμβάνετε ως προθεραπεία μπορεί να σας προκαλέσουν ζάλη ή υπνηλία. Μην οδηγείτε και αποφύγετε την ενασχόληση με δραστηριότητες που απαιτούν εγρήγορση, τις ημέρες που λαμβάνετε θεραπεία και για 24 με 48 ώρες μετά.

•             Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ερυθρότητα ή πόνο στο σημείο της έγχυσης, τοποθετήστε στη περιοχή θερμά επιθέματα και αλουμινόνερο και ενημερώστε τον ογκολόγο σας.

•             Πίνετε τουλάχιστον δύο έως τρία λίτρα υγρών καθημερινά, εκτός εάν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες από τον ογκολόγο σας λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας.

•             Μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο λοίμωξης γι' αυτό προσπαθήστε να αποφύγετε τους πολυσύχναστους χώρους και τα άτομα με ιώσεις (κρυολόγημα, γρίπη, παιδικές ιώσεις και άλλα). Εάν παρουσιάσετε πυρετό, ρίγη ή οποιαδήποτε άλλα σημεία λοίμωξης ενημερώστε αμέσως τον ογκολόγο σας.

•             Πλένετε τα χέρια σας συχνά.

•             Για τη πρόληψη και τη θεραπεία πληγών στη στοματική κοιλότητα, χρησιμοποιήστε μαλακή οδοντόβουρτσα και κάντε πλύσεις με στοματικά διαλύματα που δεν περιέχουν αλκοόλ. Θα βοηθήσει στη πρόληψη και την αντιμετώπιση των ελκών στο στόμα η χρήση μιας μαλακής οδοντόβουρτσας καθώς και οι καθημερινές πλύσεις, 6-7 φορές την ημέρα, του στόματος με σοδόνερο (ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και / ή 1/2 έως 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε 250ml νερό) (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα “παρενέργειες της θεραπείας-στοματίτιδα”).

•             Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας.

•             Αποφύγετε αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σας προκαλέσουν τραυματισμό.

•             Για να μειώσετε τη ναυτία, λάβετε τακτικά τα αντιεμετικά φάρμακα που σας συνταγογράφησε ο ογκολόγος σας και τρώτε μικρά και συχνά γεύματα. 

•             Σε περίπτωση διάρροιας ακολουθήστε την αντιδιαρροϊκή φαρμακευτική αγωγή, όπως σας συνταγογράφησε ο ογκολόγος σας.

•             Τρώτε τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της διάρροιας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα “παρενέργειες της θεραπείας- διάρροια”).

•             Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη είναι αναλγητικά/αντιπυρετικά φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πυρετό, τον πονοκέφαλο ή / και το γενικευμένο πόνο ή κακουχία. Ωστόσο, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

•             Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με τουλάχιστον 30 βαθμούς προστασίας (ή μεγαλύτερο) και προστατευτική ενδυμασία.

•             Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο ή να αποφεύγεται εντελώς. Θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ογκολόγο σας.

•             Να ξεκουράζεστε τακτικά και όποτε αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε.

•             Διατηρήστε μια σωστή, θρεπτική και υγιεινή διατροφή.

•             Προσπαθήστε να τηρείτε μια καθημερινή ελαφριά άσκηση, όπως 20 με 30 λεπτά χαλαρό περπάτημα.

Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε συμπτώματα, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας. Μπορεί να σας συνταγογραφήσει φάρμακα ή να σας δώσει απλές πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση και την αντιμετώπιση τους.

Παρακολούθηση και έλεγχος ενώ λαμβάνετε Abraxane

Θα πρέπει να παρακολουθείστε τακτικά από τον ογκολόγο σας όσο θα λαμβάνετε Abraxane προκειμένου να ελεγχθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα οι πιθανές παρενέργειες.

Θα υποβάλλεστε σε τακτικές αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν γενική εξέταση αίματος, ηλεκτρολύτες, εξετάσεις νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση αλλά και απεικονιστικές εξετάσεις για τον έλεγχο της ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία. 

Σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον ογκολόγο σας για οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση αντιμετωπίζετε είτε ως αποτέλεσμα της θεραπείας είτε ως αποτέλεσμα της νόσου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι χρήσιμες και ενημερωτικές, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του θεράποντος ογκολόγου.