.

Πρακτική Εφαρμογή των δικαιωμάτων του καρκινοπαθούς ασθενούς

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Ο καρκινοπαθής πρέπει να εξετάζεται από γιατρό που είναι Ογκολόγος Παθολόγος.

Έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον γιατρό του ή το νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που αυτός ο ίδιος κρίνει κατάλληλο. Ο νόμος ορίζει ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται νόμιμα, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από γιατρούς που υπηρετούν σε δημόσιο νοσοκομείο ή από ιδιώτες γιατρούς. Επίσης κανένα ασφαλιστικό ταμείο ή άλλη αρχή, δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι γι’ αυτό ισχύουν άλλες ειδικότερες ρυθμίσεις, διότι έχουν καταργηθεί από το νόμο.

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Ο καρκινοπαθής έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή το κρίνει ο ίδιος να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη. Επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον γιατρό του τη σύγκλιση ιατρικού συμβουλίου για την διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειάς του.

3. ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ο καρκινοπαθής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να υποβληθεί στις πλέον κατάλληλες και σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει να του συνταγογραφήσουν τα πιο κατάλληλα φάρμακα και να τύχει των πιο εξειδικευμένων θεραπειών, άσχετα με το κόστος ή την κυκλοφορία τους στην Ελλάδα, φτάνει βέβαια να κυκλοφορούν νόμιμα στο εξωτερικό.

4. ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο καρκινοπαθής έχει δικαίωμα να ζητήσει το πλήρες αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου. Αυτό μπορεί να γίνει από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με μια απλή αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Στον ιατρικό φάκελο πρέπει να περιέχονται και τα πλακίδια της παθολογο-ανατομικής εξέτασης.

Το Νοσοκομείο έχει υποχρέωση να διατηρεί τους φακέλους για μια 20ετία και να τους αποδίδει οποτεδήποτε του ζητηθούν ακόμα και κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της θεραπείας.