Νομοθεσία

 

Εδώ θα βρείτε την αναλυτική νομοθεσία, η οποία αφορά τα δικαιώματά σας, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ.).


Πολυνομοσχέδιο. Φορολογία Εισοδήματος 02.08.2013

Παράταση Χορήγησης Αναπηρικής Σύνταξης 13.05.2013

ΦΕΚ 1506 Ενιαίος Πίνακας Ποσοστού Αναπηρίας Μέρος Α 13.05.2013

ΦΕΚ 1506 Ενιαίος Πίνακας Ποσοστού Αναπηρίας Μέρος Β 13.05.2013

ΦΕΚ 2141  26.9 2011