.

Με ποιο τρόπο γίνεται η διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων με βάση την νομοθεσία;

1. Για τους μη νοσηλευόμενους (εξωτερικούς) ασφαλισμένους ασθενείς, γίνεται αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών φαρμακείων εκτός τριών περιπτώσεων:

Α. Προϊόντα καταλόγου ν. 3816 που μπορούν να δίδονται και από τα κρατικά νοσοκομεία για όλα τα ταμεία ( Ν 3816/2010 ΦΕΚ 6Α/2010)

Β. Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τα προϊόντα ν 3816 (δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή) δίδονται από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από τα κρατικά νοσοκομεία (ΥΑ Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493 ΦΕΚ 1326Β/2010 και ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.85781 ΦΕΚ 1666Β/2011)

Γ. Προϊόντα εκτός ν.3816 που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΠΥΥ και διακινεί αποκλειστικά μέσω των φαρμακείων του (δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή)

2. Για τους νοσηλευόμενους ασφαλισμένους ασθενείς (βραχεία ή μακρόχρονη νοσηλεία) δίδονται αποκλειστικά από το νοσοκομείο ή την κλινική εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

Α. Ιδιωτικών Κλινικών < 60 κλινών που δεν διαθέτουν φαρμακείο

Β. Ιδιωτικών μονάδων ημερήσιας νοσηλείας άνευ κλίνης (ν 4025/2011 αρ 33 ΦΕΚ228β/2011)

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αποζημιωθεί το φαρμακευτικό προϊόν από τον ασφαλιστικό φορέα, η διακίνηση γίνεται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων ή φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τα προϊόντα ν. 3816) ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα.

3. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη και παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από τα Νοσοκομειακά φαρμακεία των νοσοκομείων που παρακολουθούνται . (Κ.Υ.Α. 13949/2006 ΦΕΚ Β/1747)

Παρακλινικές εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 2456/3-11-2011)

 1. Αν πραγματοποιούνται εντός των δομών του Οργανισμού ή στο ΕΣΥ είναι δωρεάν.
 2. Συμμετοχή 15% των ασθενών βάσει Κρατικού Τιμολογίου σε όσες πραγματοποιούνται εκτός Οργανισμού ή ΕΣΥ σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα.
 3. Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει ολόκληρο το ποσό δεν θα μπορεί να απαιτήσει την αξία από τον Οργανισμό.
 4. Δεν αποζημιώνονται οι εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια καθώς και οι μη κοστολογημένες εξετάσεις.
 5. Για τις εξετάσεις που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή, ενώ για τις χειρόγραφες απαιτείται εάν ξεπερνούν τα 100€. Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε ελεγκτή του ταμείου του ή σε οποιοδήποτε ελεγκτή των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ).
 6. Όσον αφορά τα αναλώσιμα απαιτείται χειρόγραφη συνταγή (τα ποσοστά συμμετοχής, αν υπάρχουν, ποικίλλουν ανάλογα τα αναλώσιμα ή τη νόσο οπότε θα πρέπει το συγκεκριμένο κομμάτι να το προσαρμόζουμε ανάλογα με τους ασθενείς που αναφέρεται...) 

Συμπερασματικά :

1) Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο ο νοσηλευόμενος ασθενής σε κρατικό νοσοκομείο να δικαιούται/υποχρεούται να προμηθευτεί τα φάρμακα που του δίδονται κατά την διάρκεια της νοσηλείας (βραχεία ή μακρόχρονη) του εκτός νοσοκομείου και δεν θα πρέπει να τον προτρέπουν /υποχρεώνουν από το νοσοκομείο .

2) Ο κατάλογος σοβαρών ασθενειών του ν 3816 επιτρέπει τη διακίνηση των προϊόντων του καταλόγου για εξωτερικούς ασθενείς (χωρίς συμμετοχή)

 1. Μέσω κρατικών νοσοκομείων σε ακόμα χαμηλότερο κόστος που δεν επιτρέπεται σε καμία άλλη περίπτωση για εξωτερικούς ασθενείς
 2. Για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ή στα τοπικά παραρτήματα ΕΟΠΥΥ για ασθενείς εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης
 3. Για ασφαλισμένους εκτός ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία με χαμηλότερο κόστος κατά 22% για τους αντίστοιχους ΦΚΑ.  

Διάθεση φαρμάκων λίστας 3816 από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 4/9/2012 ανακοινώνει τη λειτουργία 30 αυτόνομων φαρμακείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία από τις 3/9/2012.

Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα φαρμακεία μπορούν να παραγγέλνουν τα φάρμακα της λίστας Ν.3816  καθώς και τα φάρμακα που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΠΥΥ και δεν ανήκουν στη λίστα  απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρείες και όχι μέσω Ρέντη. Στόχος αυτού του μέτρου είναι να μειωθεί ο χρόνος παράδοσης αυτών των φαρμάκων στους ασθενείς καθώς έφθανε πλέον κατά μέσο όρο τις 25-30 ημέρες.

O ΕΟΠΥΥ διαθέτει για τους ασφαλισμένους του τα περισσότερα σκευάσματα της 3816 και από τα δικά του φαρμακεία τα οποία είναι:

 • Φαρμακείο Ομονοίας: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241 Αθήνα, τηλ 210 5200022
 • Φαρμακείο Πειραιά: Μπουμπουλίνας 7-13, 18535 Πειραιάς, τηλ 210 4101611
 • Φαρμακείο Αμπελοκήπων: Ασωπίου 4 & Παράσχου, 11473 Γκύζη, τηλ 210 6429356
 • Φαρμακείο Ν. Ιωνίας: Αλ. Παναγούλη 91, 14234 Ν. Ιωνία, τηλ 210 2758737
 • Φαρμακείο Ρέντη: Πειραιώς 167, 11853 Ρέντης, τηλ 210 4826510
 • Φαρμακείο Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 19, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ 2310 254350

Το ωράριο των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ στην Αττική είναι καθημερινά 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ. εκτός Τετάρτης όπου είναι 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Το φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Οι ασφαλισμένοι της επαρχίας προμηθεύονται τα φάρμακα από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, μετά από παραγγελία.

Αυτή τη στιγμή, η λίστα περιλαμβάνει 3 παραρτήματα ανάλογα με τον τόπο διάθεσης των προϊόντων.

Παράρτημα 1 α:

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα όλοι οι ασφαλισμένοι τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων.

Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούν ασφαλισμένους ιδιωτικών κλινικών αλλά και ασφαλισμένους Κρατικών Νοσοκομείων. Για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Κρατικών Νοσοκομείων απαιτείται η ένδειξη «στερούμεθα».

Παράρτημα 1 β:

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα όλοι οι ασφαλισμένοι τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να τα προμηθευτούν και από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Παράρτημα 2:

Τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παράρτημα όλοι οι ασφαλισμένοι τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (μόνο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ) και από ιδιωτικά φαρμακεία (χωρίς να απαιτείται η ένδειξη «στερείται»).