.

Καρκίνος Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη σε συχνότητα κακοήθεια στις γυναίκες αποτελώντας από μόνη της το 27% του συνόλου των κακοηθειών σε αυτό το φύλο. Αντιθέτως είναι ένας σπάνιος καρκίνος για τους άντρες, αποτελώντας σε αυτούς λιγότερο από το 1% επί του συνόλου. Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 διαγνώστηκαν παγκοσμίως περίπου 1.5 εκατομμύριο νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και  περίπου 4.000 στην Ελλάδα.

 --Ορμονοθεραπεία και Αναστολείς CDK 4/6 (Μια νέα, σημαντική προσθήκη στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού)