.

Herceptin

(Τραστουζουμάμπη)

Τι είναι το Herceptin (Τραστουζουμάμπη) και ποια είναι η χρήση του

Το Herceptin περιέχει τη δραστική ουσία τραστουζουμάμπη, η οποία είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα. Τα μονοκλωνικά αντισώματα προσκολλώνται σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες ή αντιγόνα. Η τραστουζουμάμπη είναι σχεδιασμένη να δεσμεύεται εκλεκτικά με ένα αντιγόνο που ονομάζεται ανθρώπινος επιδερμικός αυξητικός παράγοντας υποδοχέα 2 (HER2). Το HER2 βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στην επιφάνεια ορισμένων καρκινικών κυττάρων, απ΄ όπου διεγείρει την ανάπτυξή τους. Όταν το Herceptin δεσμεύεται με το HER2, σταματά την ανάπτυξη αυτών των κυττάρων και προκαλεί το θάνατό τους.

Το Herceptin (Τραστουζουμάμπη) χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση:

•             του καρκίνου του μαστού και

•             του γαστρικού καρκίνου

ενώ φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τύπους καρκίνου όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Το Herceptin θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς οι όγκοι των οποίων είτε υπερεκφράζουν το HER2 ή έχουν ενίσχυση γονιδίου HER2, όπως προσδιορίζεται από επακριβή και επικυρωμένη δοκιμασία

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Ο έλεγχος του HER2 είναι απαραίτητος πριν την έναρξη της θεραπείας. Η θεραπεία με Herceptin θα πρέπει να ξεκινά μόνο από ιατρό έμπειρο στη χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας.

Δοσολογία

Το Herceptin μπορεί να χορηγείται κάθε εβδομάδα ή ανά 3 εβδομάδες (21 ημέρες), ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα που θα επιλέξει ο ογκολόγος σας.

Μπορεί να χορηγηθεί είτε ως ενδοφλέβια έγχυση είτε ως υποδόρια ένεση.

Το Herceptin για ενέσιμη υποδόρια χορήγηση

Η συνιστώμενη δόση είναι 600 mg. Το Herceptin χορηγείται ως υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα) διάρκειας 2-5 λεπτών ανά τρεις εβδομάδες.

Το Herceptin για ενδοφλέβια χορήγηση

Καρκίνος του μαστού

Πρόγραμμα τριών εβδομάδων

Η συνιστώμενη αρχική δόση εφόδου είναι 8 mg/kg σωματικού βάρους. Η συνιστώμενη δόση συντήρησης σε διαστήματα των τριών εβδομάδων είναι 6 mg/kg σωματικού βάρους, ξεκινώντας τρεις εβδομάδες μετά τη δόση εφόδου.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η συνιστώμενη αρχική δόση εφόδου του Herceptin είναι 4 mg/kg σωματικού βάρους. Η συνιστώμενη εβδομαδιαία δόση συντήρησης του Herceptin είναι 2 mg/kg σωματικού βάρους, ξεκινώντας μια εβδομάδα μετά τη δόση εφόδου.

Μεταστατικός γαστρικός καρκίνος

Πρόγραμμα τριών εβδομάδων

Η συνιστώμενη αρχική δόση εφόδου είναι 8 mg/kg σωματικού βάρους. Η συνιστώμενη δόση συντήρησης σε διαστήματα των τριών εβδομάδων είναι 6 mg/kg σωματικού βάρους, ξεκινώντας τρεις εβδομάδες μετά τη δόση εφόδου.

Τροποποιήσεις της δόσης

Δεν πραγματοποιούνται μειώσεις στη δόση του Herceptin. Σε περίπτωση εμφάνισης παρενεργειών η χορήγηση του φαρμάκου ή αναστέλλεται για κάποιο χρονικό διάστημα που θα κρίνει ο ογκολόγος σας ή διακόπτεται.

•             Κατά τη διάρκεια των περιόδων της μυελοκαταστολής η οποία οφείλεται στη χημειοθεραπεία και που είναι αναστρέψιμη, οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία, θα πρέπει όμως κατά το διάστημα αυτό να παρακολουθούνται προσεκτικά για επιπλοκές της ουδετεροπενίας.

•             Eάν το ποσοστό του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF) μειωθεί κατά≥10 μονάδες από την έναρξη της θεραπείας, η θεραπεία θα πρέπει να ανασταλεί και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναληπτική αξιολόγηση του LVEF εντός 3 εβδομάδων περίπου. Εάν το LVEF δεν έχει βελτιωθεί ή έχει μειωθεί περαιτέρω, ή εάν έχει εμφανιστεί συμπτωματική συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο διακοπής του Herceptin.

Εάν ο ασθενής έχει παραλείψει μία δόση Herceptin για περισσότερο από μία εβδομάδα, θα πρέπει να χορηγηθεί ξανά μία δόση εφόδου σε διάστημα περίπου 90 λεπτών (εβδομαδιαίο σχήμα: 4 mg/kg, σχήμα τριών εβδομάδων: 8 mg/kg) το συντομότερο δυνατό.

Τρόπος χορήγησης

ως υποδόρια ένεση

Η συνιστώμενη δόση είναι 600 mg. Το Herceptin χορηγείται ως υποδόρια ένεση (κάτω από το δέρμα) διάρκειας 2-5 λεπτών ανά τρεις εβδομάδες. Το σημείο της ένεσης θα πρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ του αριστερού και του δεξιού μηρού. Οι νέες ενέσεις θα πρέπει να χορηγούνται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 εκατοστών μακριά από το παλιό σημείο. Δεν θα πρέπει να χορηγείται καμία ένεση σε σημείο όπου το δέρμα είναι ερυθρό, εμφανίζει εκχυμώσεις, είναι ευαίσθητο ή σκληρό.

ως ενδοφλέβια έγχυση, κατευθείαν μέσα στις φλέβες σας, διάρκειας 90 λεπτών (για την πρώτη χορήγηση).

Η ενδοφλέβια έγχυση του Herceptin θα πρέπει να χορηγείται από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης oι οποίοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την αναφυλαξία (αντίδραση κατά την έγχυση του φαρμάκου). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον έξι ώρες μετά την έναρξη της πρώτης έγχυσης και για δύο ώρες μετά την έναρξη των επακόλουθων εγχύσεων για συμπτώματα όπως πυρετός και ρίγη ή άλλα συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση.

Η διακοπή ή η μείωση του ρυθμού της έγχυσης μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο αυτών των συμπτωμάτων. Η έγχυση μπορεί να επαναληφθεί όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν.

Εάν η αρχική δόση εφόδου ήταν καλά ανεκτή, οι επακόλουθες δόσεις μπορούν να χορηγηθούν ως έγχυση διάρκειας 30 λεπτών.

Εξαγγείωση (διαφυγή του φαρμάκου εκτός της φλέβας κατά τη διάρκεια της έγχυσης) 

Η εξαγγείωση  (διαφυγή του φαρμάκου εκτός της φλέβας) του Herceptin (Τραστουζουμάμπη) μπορεί να προκαλέσει μικρού βαθμού καταστροφή των γύρω ιστών, γι αυτό και η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλη επιλογή φλέβας και τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, η λειτουργία των οποίων θα πρέπει απαραιτήτως να ελέγχεται πριν και κατά τη διάρκεια της έγχυσης του φαρμάκου.

Σημεία και συμπτώματα της εξαγγείωσης:

Τα αρχικά συμπτώματα της εξαγγείωσης εμφανίζονται αμέσως μετά τη ρήξη του αγγείου. Συνήθως παρουσιάζεται πόνος, κάψιμο ή απλά μια ενόχληση στο σημείο γύρω από τον φλεβοκαθετήρα.

Σταδιακά ο πόνος μπορεί να συνοδεύεται από οίδημα ή/και ερυθρότητα στο σημείο της έγχυσης.

Η καταστροφή των ιστών που πιθανώς να ακολουθήσει δεν θα είναι άμεση αλλά προοδευτική και θα εγκατασταθεί βαθμιαία, μετά από ώρες ή ημέρες, συνοδευόμενη από άλγος. Ανάλογα με το φάρμακο μπορεί να παρουσιαστεί φλεγμονή, σκλήρυνση της περιοχής, εξέλκωση (ανοιχτή πληγή), με τη μορφή φυσαλίδων ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε μερικές περιπτώσεις σε νέκρωση των ιστών.

Διαχείριση της εξαγγείωσης:

Σε περίπτωση εξαγγείωσης,

•             δεν αφαιρούμε το φλεβοκαθετήρα μέσω του οποίου χορηγήθηκε το φάρμακο,

•             διακόπτεται άμεσα η έγχυση και

•             πάντα μέσω του φλεβοκαθετήρα επιχειρείται αναρρόφηση του φαρμάκου που έχει διαφύγει στους γειτονικούς ιστούς.

Στη συνέχει χορηγείται στη περιοχή της διαφυγής του φαρμάκου φυσιολογικός ορός ή water for injection με σκοπό να αραιωθεί όσο φάρμακο έχει παραμείνει στους ιστούς.

Παράλληλα εφαρμόζονται

•             τοπικά θερμά επιθέματα στην περιοχή της εξαγγείωσης άμεσα και για 20 λεπτά κάθε 6 ώρες για τις πρώτες 24 με 48 ώρες και

•             τοπική κρέμα υδροκορτιζόνης 1% κάθε 6 ώρες για 7 ημέρες ή για όσο διάστημα ερύθημα συνεχίζεται.

Στη συνέχεια ανυψώνουμε το χέρι και χορηγούμε παυσίπονο, εάν χρειάζεται.

Τρίβουμε απαλά τη περιοχή της εξαγγείωσης για να διευκολυνθεί η διασπορά του φαρμάκου.

Πιθανές παρενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Herceptin μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις παρενέργειες του Herceptin (Τραστουζουμάμπη):

•             Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν όλες τις αναφερόμενες παρενέργειες ενός φαρμάκου.

•             Οι παρενέργειες είναι συχνά προβλέψιμες όσον αφορά την έναρξη και τη διάρκειά τους.

•             Οι παρενέργειες είναι σχεδόν πάντα αναστρέψιμες και θα υποχωρήσουν όταν η θεραπεία ολοκληρωθεί.

•             Υπάρχουν πολλές επιλογές τόσο πρόληψης των παρενεργειών όσο και θεραπευτικές, φαρμακευτικές αλλά και πρακτικές, που μπορούν να βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση ή την πρόληψη των παρενεργειών.

•             Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της παρουσίας ή της σοβαρότητας των παρενεργειών και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

•             Οι παρενέργειες του Herceptin και η σοβαρότητά τους εξαρτώνται από το εάν χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Με άλλα λόγια, το Herceptin συχνά χορηγείται σε συνδυασμό με φάρμακα “κλασικής” χημειοθεραπείας τα οποία ευθύνονται για  τις περισσότερο σοβαρές παρενέργειες. 

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συχνές (εμφανίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%) σε ασθενείς που λαμβάνουν Herceptin (Τραστουζουμάμπη):

•             Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Herceptin, μπορεί να εμφανιστούν ρίγη, πυρετός, αδιαθεσία, πονοκέφαλος, αναπνευστικές δυσκολίες ή σφύριγμα κατά την αναπνοή, υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, πρήξιμο του προσώπου και των χειλιών, ερυθρότητα κυρίως στο πρόσωπο.

Συχνότερα οι αντιδράσεις αυτές παρουσιάζονται με την έναρξη της έγχυσης του φαρμάκου ενώ μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι και 6 ώρες μετά το τέλος της έγχυσης. Σπανιότερα μπορούν να παρατηρηθούν και 24 ώρες ή ακόμα και μία εβδομάδα μετά.

•             Αρτηριακή πίεση μειωμένη, αρτηριακή πίεση αυξημένη

•             Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός (αρρυθμία)

•             Κλάσμα εξώθησης μειωμένο

Διαταραχή της εξώθησης του αίματος από την καρδιά στη διάρκεια της συστολής με επακόλουθη αδυναμία της καρδιάς να κυκλοφορήσει το αίμα αποτελεσματικά, ώστε να ικανοποιήσει τις μεταβολικές απαιτήσεις του σώματος.

•             Δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή)

•             Αδυναμία

•             Πόνο στις αρθρώσεις , μυϊκό πόνο

•             Ναυτία

•             Αϋπνία

Ενημερώστε τον ογκολόγο σας εάν κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει ενοχλητική.

Παρενέργειες λιγότερο συχνές, (εμφανίζονται σε ποσοστό μικρότερο του 10 %) στους ασθενείς που λαμβάνουν Herceptin (Τραστουζουμάμπη):

•             Καρδιακή ανεπάρκεια (συμφορητική)

Συμπτωματική μείωση του κλάσματος εξώθησης της καρδιάς με εύκολη κούραση, δύσπνοια και οίδημα των κάτω άκρων.

Η καρδιακή σας λειτουργία θα ελέγχεται πριν, κατά τη διάρκεια (κάθε τρεις μήνες) και μετά (μέχρι δύο έως πέντε χρόνια) τη θεραπεία με Herceptin.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 7 μήνες για να απομακρυνθεί το Herceptin από τον οργανισμό σας. Επομένως, ο ογκολόγος σας ενδέχεται να αποφασίσει να συνεχίσει τον έλεγχο της καρδιακής σας λειτουργίας ακόμα και αφού έχετε τελειώσει τη θεραπεία.

•             Πονοκέφαλο

•             Διάρροια

•             Κοιλιακό άλγος

•             Λοίμωξη

•             Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη

•             Εμετός

•             Βήχας

•             Δυσκολία στην αναπνοή

•             Ρινίτιδα ή φαρυγγίτιδα

•             Εξάνθημα

•             Ζαλάδα

•             Πρήξιμο (συνήθως στα πόδια, τους αστραγάλους ή τα χέρια)

•             Ξηρότητα του στόματος και του δέρματος

•             Οσφυαλγία, πόνος στον αυχένα,  πόνος στα οστά

•             Επιπεφυκίτιδα

•             Αιμορραγία από τη μύτη (ρινορραγίες), ρινική καταρροή

Ενημερώστε τον ογκολόγο σας εάν κάποια από τις παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει ενοχλητική.

Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας αμέσως, μέρα ή νύχτα, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα:

•             Έντονη κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή ή εάν είναι πρησμένα τα πόδια και οι αστράγαλοί σας. Όλα αυτά ενδέχεται να είναι συμπτώματα καρδιακών προβλημάτων.

•             Πυρετό, αναπνευστικές δυσκολίες ή σφύριγμα κατά την αναπνοή, υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, πρήξιμο του προσώπου και των χειλιών, ερυθρότητα κυρίως στο πρόσωπο.

Τα ακόλουθα συμπτώματα απαιτούν ιατρική φροντίδα, αλλά δεν αποτελούν μια έκτακτη ανάγκη. Επικοινωνήστε με τον ογκολόγο σας μέσα σε 24 ώρες εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

•             Ναυτία (η οποία παρεμποδίζει την ικανότητά σας να φάτε και λάβετε υγρά ή την οποιαδήποτε, από του στόματος, φαρμακευτική σας αγωγή).

•             Εμετός (περισσότερες από 2-3 φορές σε διάστημα 24 ωρών).

•             Διάρροια (3-4 επεισόδια στο 24ωρο).

•             Υπέρταση (συστολική ΑΠ> 150 ή διαστολική ΑΠ> 90).

•             Ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπες.

•             Ακραία κόπωση, σε σημείο που να αδυνατείτε να φέρετε εις πέρας ακόμα και τις απλές καθημερινές σας δραστηριότητες.

•             Σημαντικές αλλαγές στην ούρηση (μειωμένη ποσότητα ούρων).

•             Πρήξιμο στους αστραγάλους

•             Σημεία και συμπτώματα λοίμωξης όπως πυρετό, ρίγη, έντονο πόνο στο λαιμό που μπορεί να αντανακλά στο αυτί, βήχας με ή χωρίς πτύελα, επώδυνη ούρηση ή συχνουρία.

Πάντα να ενημερώνετε τον ογκολόγο σας εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα.

Μέτρα προφύλαξης

-Πριν την έναρξη της θεραπείας με Herceptin (Τραστουζουμάμπη), ενημερώσετε τον ογκολόγο σας εάν:

•             είχατε προβλήματα με την καρδιά, υψηλή αρτηριακή πίεση, έχετε πάρει οποιοδήποτε φάρμακο για υψηλή αρτηριακή πίεση ή παίρνετε τώρα.

•             αντιμετωπίζετε αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοια. Το Herceptin μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν χορηγείται για πρώτη φορά. Αυτό μπορεί να είναι σοβαρότερο εάν έχετε ήδη δύσπνοια.

•             λαμβάνατε στο παρελθόν οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για τον καρκίνο.

•             παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

- Μπορεί να χρειαστούν έως και 7 μήνες για να απομακρυνθεί το Herceptin από τον οργανισμό σας. Για το λόγο αυτό, εάν στους 7 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας αρχίσετε να παίρνετε οποιοδήποτε νέο φάρμακο, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας για το ότι παίρνατε Herceptin.

- Μην εμβολιάζεστε κατά τη διάρκεια της θεραπείας χωρίς την έγκριση του ογκολόγου σας

- Ενημερώστε τον ογκολόγο σας εάν είστε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε έγκυος

- Για τους άνδρες και τις γυναίκες: Πρέπει να χρησιμοποιείτε μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης (όπως προφυλακτικά) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Herceptin και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή εγκυμοσύνη

- Μην θηλάζετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Herceptin και για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Herceptin καθώς το Herceptin μπορεί να περάσει στο μωρό σας μέσω του μητρικού γάλακτος.

Συμβουλές αυτοφροντίδας

•             Πίνετε τουλάχιστον δύο έως τρία λίτρα υγρών κάθε 24 ώρες, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες από τον ογκολόγο σας λόγω συνοδών προβλημάτων υγείας.

•             Για να μειώσετε τη ναυτία, λάβετε τακτικά τα αντιεμετικά φάρμακα που σας συνταγογράφησε ο ογκολόγος σας και τρώτε μικρά και συχνά γεύματα.

•             Ακολουθήστε την αντιδιαρροϊκή φαρμακευτική αγωγή, όπως σας συνταγογράφησε ο ογκολόγος σας.

•             Τρώτε τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της διάρροιας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα “παρενέργειες

της θεραπείας- διάρροια”).

•             Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη που είναι αναλγητικά/αντιπυρετικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πυρετό, τον πονοκέφαλο ή / και το γενικευμένο πόνο ή την κακουχία. Ωστόσο, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας πριν πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.

•             Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο. Χρησιμοποιήστε αντηλιακό με τουλάχιστον 30 βαθμούς προστασίας (ή μεγαλύτερο) και προστατευτική ενδυμασία.

•             Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο ή να αποφεύγεται εντελώς. Θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ογκολόγο σας.

•             Να ξεκουράζεστε τακτικά και όποτε αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε.

•             Διατηρήστε μια σωστή, θρεπτική και υγιεινή διατροφή.

•             Προσπαθήστε να τηρείτε μια καθημερινή ελαφριά άσκηση, όπως 20 με 30 λεπτά χαλαρό περπάτημα.

Εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε συμπτώματα, φροντίστε να ενημερώσετε τον ογκολόγο σας. Μπορεί να σας συνταγογραφήσει φάρμακα ή να σας δώσει απλές πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση και την αντιμετώπιση τους.

Παρακολούθηση και έλεγχος ενώ λαμβάνεται Herceptin (Τραστουζουμάμπη)

Θα πρέπει να παρακολουθείστε τακτικά από τον ογκολόγο σας όσο θα λαμβάνετε Herceptin (Τραστουζουμάμπη) προκειμένου να ελεγχθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα οι πιθανές παρενέργειες. 

Θα υποβάλλεστε σε τακτικές αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν γενική εξέταση αίματος, ηλεκτρολύτες, εξετάσεις νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας.

Εκτός από τις αιματολογικές εξετάσεις ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φυσική εξέταση, καρδιολογικό έλεγχο αλλά και απεικονιστικές εξετάσεις για τον έλεγχο της ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία.    

Σας συνιστούμε να μιλήσετε με τον ογκολόγο σας για οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση αντιμετωπίζετε είτε ως αποτέλεσμα της θεραπείας είτε ως αποτέλεσμα της νόσου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι χρήσιμες και ενημερωτικές, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του θεράποντος ογκολόγου.