.

Σε αυτή τη σελίδα

Η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

 

Επόμενη σελίδα

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος ανάλογα με το στάδιο

Η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Στους ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος, η ακτινοθεραπεία χορηγείται συνήθως σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (γεμσιταβίνη, καπεσιταβίνη ή 5-

FU).

Η χημειοθεραπεία σε αυτή τη περίπτωση δίνεται με σκοπό να αυξήσει την ευαισθησία των καρκινικών κυττάρων στην ακτινοβολία (ακτινοευαισθητοποιό δράση). Σε ότι αφορά τον τρόπο δράσης τους, φαίνεται πως τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα  μειώνουν τον αριθμό των κυττάρων που βρίσκονται στη φάση S του κυτταρικού κύκλου στην οποία τα κύτταρα είναι ανθεκτικά στις βλάβες που προκαλούνται από την ακτινοβολία.

Η ακτινοθεραπεία και/ή η χημειο-ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί

-Μετά τη χειρουργική επέμβαση, με σκοπό να “αποστειρώσει” τη περιοχή που βρισκόταν ο όγκος, σκοτώνοντας υπολειμματικά καρκινικά κύτταρα και αποτρέποντας τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου (τοπική υποτροπή).

-Πριν από τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου με σκοπό να μειώσει την έκταση της νόσου

είτε σε όγκους που λόγω θέσης ή μεγέθους δεν μπορούν να αφαιρεθούν κατάλληλα με το χειρουργείο

είτε ακόμα και σε όγκους που μπορούν να χειρουργηθούν με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του χειρουργείου και οι πιθανότητες αφαίρεσης σε “υγιή όρια”. 

-Σε ανεγχείρητους και μεταστατικούς καρκίνους παγκρέατος ως παρηγορητική θεραπεία με σκοπό να μειωθούν τα συμπτώματα που προκαλεί ο καρκίνος στο πάγκρεας όπως ο πόνος, η απόφραξη χοληφόρων ή η απόφραξη ή η διήθηση μεγάλων αγγείων της περιοχής.

Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι η χορήγηση χημειο-ακτινοθεραπείας μετά τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου μπορεί να διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών.

Οι ασθενείς που θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από τη χημειο-ακτινοθεραπεία είναι εκείνοι στους οποίους η ιστολογική εξέταση μετά το χειρουργείο επιβεβαιώνει ότι ο όγκος δεν έχει αφαιρεθεί πλήρως.

Να υπενθυμίσουμε ότι η χειρουργική εξαίρεση του όγκου θεωρείται αποτελεσματική μόνον σε περίπτωση που ο όγκος έχει αφαιρεθεί πλήρως. Κάποιες φορές, κυρίως λόγω τοπικής διήθησης αγγείων στη περιοχή του όγκου ή λόγω λάθους αρχικής εκτίμησης της έκτασης της νόσου, ο χειρουργός δεν θα μπορέσει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να αφαιρέσει ολόκληρο τον όγκο.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πλέον με τα εξελιγμένα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος.