.

Σε αυτή τη σελίδα

Η χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του παγκρέατος

 

Επόμενη σελίδα

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Η χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του παγκρέατος

Η χειρουργική επέμβαση είναι μια σημαντική θεραπεία για τον καρκίνου του παγκρέατος. Τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι :

•             ο καρκίνος του παγκρέατος ανακαλύπτεται συχνότερα σε πρώιμο στάδιο απ’ ότι στο παρελθόν,

•             στη βελτίωση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων και φαρμάκων και της ακτινοθεραπείας που μπορούν να μετατρέψουν συχνότερα έναν ανεγχείρητο καρκίνο του παγκρέατος σε εγχειρήσιμο αλλά και

•             στην εξέλιξη της τεχνικής των χειρουργικών μεθόδων. 

Χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου του παγκρέατος

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου του παγκρέατος έχει νόημα μόνον εάν είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση του. Αυτό είναι εφικτό σε όγκους μικρού μεγέθους, περιορισμένους στο πάγκρεας και που δεν επεκτείνονται στα μεγάλα αγγεία της περιοχής.

Η εξαιρεσιμότητα του όγκου δεν είναι εφικτή όταν :

•             Ο όγκος περιβρογχίζει τα αγγεία του κοιλιακού άξονα ή την άνω μεσεντέριο αρτηρία >180ο. 

•             Υπάρχει πλήρης θρόμβωση της πυλαίας φλέβας.

•             Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Η εξαιρεσιμότητα του όγκου αξιολογείται από τις απεικονιστικές εξετάσεις που προηγούνται της χειρουργικής επέμβασης.

Οι αποφάσεις για το εάν ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί ή όχι θα πρέπει να λαμβάνονται από χειρουργούς εξειδικευμένους στη χειρουργική του παγκρέατος, που έχουν να επιδείξουν την ανάλογη εμπειρία

Οι χειρουργικές επεμβάσεις για τον καρκίνο του παγκρέατος διακρίνονται στην κλασική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (Whipple) για τους όγκους της κεφαλής του παγκρέατος και του φύματος του Vater, στην περιφερική αλλά και στην ολική παγκρεατεκτομή, ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθος του νεοπλάσματος.

Κλασική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (Whipple)

Η χειρουργική επέμβαση Whipple ή αλλιώς παγκρεατο-δωδεκαδακτυλεκτομή αποτελεί μια από τις βαρύτερες και πολυπλοκότερες χειρουργικές επεμβάσεις της χειρουργικής ογκολογίας.

Η πολυπλοκότητα της επέμβασης έγκειται, αφενός στην ανατομικής σχέση του παγκρέατος με βασικά αγγεία του ανθρωπίνου σώματος (όπως η κάτω κοίλη φλέβα, τα άνω μεσεντέρια αγγεία, η πυλαία φλέβα του ήπατος) και αφετέρου στις αναστομώσεις που πρέπει να γίνουν μετά την αφαίρεση του παγκρέατος για την διατήρηση της λειτουργικότητας του πεπτικού.

Η κλασική επέμβαση Whipple περιλαμβάνει, την χειρουργική αφαίρεση της κεφαλής του παγκρέατος, το δωδεκαδάκτυλο, τον χοληδόχο πόρο μέχρι λίγο πριν τον διχασμό του, την χοληδόχο κύστη και απαραίτητα τον λεμφαδενικό καθαρισμό της περιοχής.

Περιφερική παγκρεατεκτομή

Η επέμβαση αυτή συνοδεύεται από χαμηλότερη θνητότητα απ’ ότι η Whipple, αλλά η χρήση της στις εκτομές με θεραπευτική πρόθεση παραμένει περιορισμένη. Η περιφερική παγκρεατεκτομή είναι αποτελεσματική επέμβαση για όγκους εντοπιζόμενους στο σώμα και την ουρά του παγκρέατος. Δυστυχώς μάζες εντοπιζόμενες σε αυτή την περιοχή παρουσιάζονται σε πλέον προχωρημένο στάδιο κατά τη διάγνωση και συνεπώς έχουν υψηλότερη πιθανότητα μη εξαιρεσιμότητας.

Η επέμβαση αφορά το περιφερικό τμήμα του παγκρέατος.

Ολική παγκρεατεκτομή

Αν και η επέμβαση αυτή εκτελείται λιγότερο συχνά και έχει την υψηλότερη μετεγχειρητική θνητότητα (8.3%), εν τούτοις παραμένει αξιόλογη επέμβαση στην αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου. Οι ενδείξεις της αφορούν όγκους που αρχίζουν από τον αυχένα του παγκρέατος ή επεκτείνονται στον αυχένα του παγκρέατος.