Σε αυτή τη σελίδα

 

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

 

 

 

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

 

Η χημειοθεραπεία, στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί :

•             με σκοπό την ίαση, στα αρχικά στάδια της νόσου, μετά από μια επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεση του όγκου (επικουρική θεραπεία)

•             με σκοπό τη μετατροπή του καρκίνου από μη εξαιρέσιμο σε εξαιρέσιμο, δηλαδή χορηγούμενη πριν από τη χειρουργική επέμβαση, σε έναν όγκο που κατά τη διάγνωση δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά, να μειώσει το μέγεθος και την έκταση του καρκίνου δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη χειρουργική ομάδα να τον αφαιρέσει μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας (προεγχειρητική θεραπεία)

•             με σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος, σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο όγκο, δηλαδή που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή με μεταστατικό καρκίνο.

 

Το θεραπευτικό σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή θεραπεία με ένα μόνο φάρμακο ή συνδυασμό περισσοτέρων και το ποια φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου, το εάν η χημειοθεραπεία χορηγείται μόνη της ή ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία  και φυσικά από τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

 

Στην επικουρική (μετεγχειρητική) θεραπεία συνήθως χρησιμοποιείται η γεμσιταβίνη, μόνη της ή σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη, όπως προέκυψε από τις ποιο πρόσφατες μελέτες. Προϋπόθεση είναι η επιτυχημένη χειρουργική εξαίρεση του όγκου.

 

Στην προεγχειρητική θεραπεία που χρησιμοποιείται στους τοπικά προχωρημένους ανεγχείρητους όγκους και στη μεταστατική νόσο χρησιμοποιείται συνήθως ένας συνδυασμός δύο ή τριών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, αρκεί ο ασθενής να είναι σε καλή κλινική κατάσταση ώστε να ανεχτεί τη θεραπεία χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της ζωής του.

Εάν η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν είναι καλή τότε η χημειοθεραπεία συνήθως χορηγείται με ένα μόνο φάρμακο και φυσικά μικρές πιθανότητες επιτυχίας.

 

Θεραπευτικά σχήματα στον καρκίνο του παγκρέατος:

Συνδυασμοί φαρμάκων για ασθενείς σε καλή κλινική κατάσταση:

•             FOLFIRINOX (οξαλιπλατίνη, ιρινοτεκάνη και 5-FU)

•             Γεμσιταβίνη + Πακλιταξέλη συνδεδεμένη με λευκωματίνη (Abraxane)

•             Γεμσιταβίνη + Ερλοτινίμπη (Erlotinib)

•             Γεμσιταβίνη + Καπεσιταμπίνη (Xeloda)

•             Γεμσιταβίνη + Σισπλατίνη (κυρίως στον κληρονομούμενο καρκίνο του παγκρέατος)

•             FOLFOX (Οξαλιπλατίνη, Λευκοβορίνη και 5-FU)

•             CapeOx (Οξαλιπλατίνη και Καπεσιταμπίνη)

 

Επιλογές μονοθεραπείας:

•             Γεμσιταβίνη

•             Καπεσιταμπίνη

•             5-FU

 

Αναλυτικά σε κάθε φάρμακο αναφέρονται ο τρόπος χορήγησης, οι παρενέργειες και πως να προφυλαχθείτε από αυτές.

 

Πριν από τη χορήγηση χημειοθεραπείας πρέπει να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση έχει προκληθεί από τον καρκίνο όπως για παράδειγμα ο ίκτερος (παρηγορητική και υποστηρικτική θεραπεία) και να έχει διασφαλιστεί η σωστή σίτιση του ασθενούς.