.

Σε αυτή τη σελίδα

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

 

Επόμενη σελίδα

Η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Η χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Η χημειοθεραπεία, στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί :

•             με σκοπό την ίαση, στα αρχικά στάδια της νόσου, μετά από μια επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεση του όγκου (επικουρική θεραπεία)

•          με σκοπό τη μετατροπή του καρκίνου από μη εξαιρέσιμο σε εξαιρέσιμο, δηλαδή χορηγούμενη πριν από τη χειρουργική επέμβαση, σε έναν όγκο που κατά τη διάγνωση δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά, μειώνοντας το μέγεθος και την έκταση του καρκίνου και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη χειρουργική ομάδα να τον αφαιρέσει μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας (προεγχειρητική θεραπεία)

•          με σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος, σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο όγκο, δηλαδή που δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή με μεταστατικό καρκίνο.

Το θεραπευτικό σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή θεραπεία με ένα μόνο φάρμακο ή συνδυασμό περισσοτέρων και το ποια φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου, το εάν η χημειοθεραπεία χορηγείται μόνη της ή ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία  και φυσικά από τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Στην επικουρική (μετεγχειρητική) θεραπεία συνήθως χρησιμοποιείται η γεμσιταβίνη, μόνη της ή σε συνδυασμό με καπεσιταβίνη, όπως προέκυψε από πρόσφατες μελέτες ή ανάλογα με τον κίνδυνο επανεμφάνισης, το στάδιο της νόσου και τη γενική κατάσταση του ασθενούς, μπορούμε να ακολουθήσουμε και μια πιο επιθετική και ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική με FOLFIRINOX. Προϋπόθεση είναι η επιτυχημένη χειρουργική εξαίρεση του όγκου.

Στην προεγχειρητικήθεραπεία που χρησιμοποιείται στους τοπικά προχωρημένους ανεγχείρητους όγκους και στη μεταστατική νόσο χρησιμοποιείται συνήθως ένας συνδυασμός δύο ή τριών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, αρκεί ο ασθενής να είναι σε καλή κλινική κατάσταση ώστε να ανεχτεί τη θεραπεία χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της ζωής του.

Εάν η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν είναι καλή τότε η χημειοθεραπεία συνήθως χορηγείται με ένα μόνο φάρμακο και φυσικά μικρές πιθανότητες επιτυχίας.

Στο μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος Στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος, η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται με σκοπό να ανακουφίσει τον ασθενή από τα συμπτώματα που δημιουργεί ο όγκος επιτυγχάνοντας συχνά και την επιμήκυνση της επιβίωσης του ασθενούς.

Θεραπευτικά σχήματα στον καρκίνο του παγκρέατος:

Συνδυασμοί φαρμάκων για ασθενείς σε καλή κλινική κατάσταση:

•             FOLFIRINOX (οξαλιπλατίνη, ιρινοτεκάνη και 5-FU)

•             Γεμσιταβίνη + Ερλοτινίμπη (Erlotinib)

•             Γεμσιταβίνη + Καπεσιταμπίνη (Xeloda)

•             Γεμσιταβίνη + Σισπλατίνη (κυρίως στον κληρονομούμενο καρκίνο του παγκρέατος)

•             FOLFOX (Οξαλιπλατίνη, Λευκοβορίνη και 5-FU)

•             CapeOx (Οξαλιπλατίνη και Καπεσιταμπίνη)

Επιλογές μονοθεραπείας:

•             Γεμσιταβίνη

•             Καπεσιταμπίνη

•             5-FU 

Αναλυτικά σε κάθε φάρμακο αναφέρονται ο τρόπος χορήγησης, οι παρενέργειες και πως να προφυλαχθείτε από αυτές.

Πριν από τη χορήγηση χημειοθεραπείας πρέπει να αντιμετωπισθεί οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση έχει προκληθεί από τον καρκίνο όπως για παράδειγμα ο ίκτερος (παρηγορητική και υποστηρικτική θεραπεία) και να έχει διασφαλιστεί η σωστή σίτιση του ασθενούς.

Συχνά, ως ογκολόγοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την άποψη ασθενών ή συγγενών τους πως η χημειοθεραπεία θα εξαντλήσει τον ασθενή ή θα του "χαλάσει" την ποιότητα της ζωής του. Αυτό ίσως κάποιες φορές ισχύει, σε αδύναμους ή ηλικιωμένους ασθενείς, αλλά εάν η έναρξη της αγωγής γίνει το σωστό χρόνο με σωστή παρακολούθηση και ιατρική υποστήριξη του ασθενούς, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται κατά πολύ σε σχέση με τους ασθενείς που επέλεξαν να μην υποβληθούν σε χημειοθεραπεία.

Στην καθημερινή πρακτική, επειδή δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει πως αντιδρά το νόσημα και ο οργανισμός του ασθενούς στη χημειοθεραπεία, συνήθως οι ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος ξεκινούν την τυπική αγωγή τους και ανάλογα με την ανοχή και τα αποτελέσματα της θεραπείας κρίνεται η συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι μια τυπική θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα με μεγάλη παράταση της επιβίωσης και με πολύ καλή ποιότητα ζωής, όπως μπορεί και να οδηγήσει σε πλήρη θεραπευτική αποτυχία με σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Το ποιος ασθενής θα ανταποκριθεί και ποιος όχι είναι αδύνατον να το προβλέψουμε. Φαίνεται όμως ότι, στον μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος, πλέον με τα δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενα σχήματα FOLFIRINOX και Abraxane-Gemcitabine καταφέρνουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα.