.

Σε αυτή τη σελίδα

Σταδιοποίηση

 

Επόμενη σελίδα

Η θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (πιθανή εξέλιξη της νόσου) και τις επιλογές θεραπείας.

Η πρόγνωση (πιθανή εξέλιξη της νόσου) και οι επιλογές της θεραπείας εξαρτώνται από :

•             Το στάδιο του καρκίνου (δηλαδή το μέγεθος του όγκου και το εάν αυτός περιορίζεται στο πάγκρεας μόνο ή έχει εξαπλωθεί στους κοντινούς λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα του σώματος).

•             Τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου του παγκρέατος.

•             Τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα.

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα είναι:

•            Μέσω των ιστών, δηλαδή ο καρκίνος διηθεί κατά συνέχεια τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς

•          Μέσα από το λεμφικό σύστημα. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία του λεμφικού συστήματος και μέσω αυτών μεταφέρεται στους επιχώριους (κοντινούς) ή σε πιο απομακρυσμένους λεμφαδένες και σε άλλα όργανα του σώματος (το λεμφικό σύστημα εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και ένα δίκτυο αγγείων που μεταφέρει το επιπλέον υγρό των ιστών, προς τη κυκλοφορία του αίματος αφού προηγουμένως, υποχρεωτικά έχει περάσει από τουλάχιστον ένα λεμφαδένα).

•            Μέσω του αίματος. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα (φλέβες και αρτηρίες) και μεταφέρονται μέσω αυτών σε άλλα σημεία του σώματος (ήπαρ, οστά, εγκέφαλο, πνεύμονες κ.ά).

Όταν τα καρκινικά κύτταρα ξεφύγουν από την πρωτοπαθή εστία (δηλαδή από το σημείο όπου πρωτοεμφανίστηκαν) με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους, προς άλλα όργανα του σώματος, δημιουργούν μια ή περισσότερες δευτεροπαθείς εστίες οι οποίες ονομάζονται μεταστατικές εστίες, ενώ η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετάσταση και αποτελεί το τελευταίο (χειρότερο) στάδιο σε όλους τους καρκίνους.

Σκοπός όλων των θεραπειών είναι να αποφευχθεί η μετάσταση

Αυτή η μεταστατική εστία είναι πάντα το ίδιο είδος καρκίνου, όπως του πρωτοπαθούς όγκου, ανεξάρτητα από το όργανο στο οποίο παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, αν ο καρκίνος του παγκρέατος εξαπλωθεί στο ήπαρ (συκώτι), τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκουμε στο ήπαρ είναι πάντα κύτταρα που προέρχονται από το πάγκρεας και χαρακτηρίζεται ως μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος και όχι ως καρκίνος του ήπατος.

Σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος

Μετά από τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, οι εξετάσεις που ακολουθούν γίνονται για να διαπιστώσουμε την ακριβή έκταση του καρκίνου, τόσο στο εσωτερικό του παγκρέατος όσο και εκτός αυτού, στους γύρω ιστούς και σε άλλα όργανα του σώματος. 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σταδιοποίηση.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται για τη σταδιοποίηση, είναι αυτές που προαναφέρθηκαν στη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από τη διαδικασία αυτή θα καθορίσουν το στάδιο της νόσου. Μόλις ο ογκολόγος σας καθορίσει το στάδιο του καρκίνου, μπορεί να αποφασίσει την πλέον κατάλληλη θεραπεία για εσάς.

Το στάδιο του καρκίνου είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της επιβίωσης και της εξέλιξης της νόσου, και η θεραπεία του καρκίνου καθορίζεται κυρίως από το στάδιο.

Όταν ο καρκίνος επανεμφανίζεται μετά μια αρχική επιτυχημένη θεραπεία τότε μιλάμε για υποτροπή της νόσου.

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM χρησιμοποιείται παγκοσμίως για σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου.

• T: αναφέρεται στο μέγεθος του όγκου και την επέκταση του στους ιστούς γύρω από το πάγκρεας. 

• Ν: αναφέρεται στην ύπαρξη ή μη, θετικών (διηθημένων από τον καρκίνο) λεμφαδένων

• M: αναφέρεται στη μεταστατική νόσο, εάν δηλαδή ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα του σώματος.

Από το συνδυασμό αυτών προκύπτει το στάδιο της νόσου.

Στάδια του καρκίνου του παγκρέατος

Στάδιο IA

Ο όγκος

- δεν έχει εξαπλωθεί έξω από το πάγκρεας, ούτε στους λεμφαδένες  ούτε σε άλλα σημεία του σώματος,

- και είναι μικρότερος από 2 εκατοστά σε διάμετρο.

Στάδιο IΒ

Ο όγκος

- εξακολουθεί να είναι περιορισμένος στο πάγκρεας, αλλά είναι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά σε διάμετρο

- και δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IIA

Ο όγκος

- έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας, στο δωδεκαδάκτυλο, στον χοληδόχο πόρο ή σε άλλους ιστούς που περιβάλλουν το πάγκρεας, εκτός από τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και τα μεγάλα νεύρα.

- δεν έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IIΒ

Ο όγκος

- έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, αλλά όχι σε άλλα σημεία του σώματος.

- μπορεί ή όχι να έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας, στο δωδεκαδάκτυλο, στο χοληδόχο πόρο και σε άλλους ιστούς που περιβάλλουν το πάγκρεας χωρίς διήθηση μεγάλων αιμοφόρων αγγείων και μεγάλων νεύρων.

Στάδιο III

Ο όγκος

- έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας σε κοντινά μεγάλα αιμοφόρα αγγεία ή μεγάλα νεύρα.

- μπορεί ή όχι να έχει εξαπλωθεί σε περιοχικούς (κοντινούς) λεμφαδένες. Δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IV

Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα του σώματος (μετάσταση).