Σε αυτή τη σελίδα

 

Συμπτώματα του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

       -Χημειοθεραπεία 

       -Ακτινοθεραπεία

 


 

 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

 

Τα αίτια, οι παράγοντες κινδύνου, ο τρόπος εξάπλωσης και οι εξετάσεις σταδιοποίησης για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα είναι αυτές που προαναφέρθηκαν στη περιγραφή του μη μικροκυτταρικού καρκίνου.

 

Συμπτώματα του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

-Δύσπνοια

-Βήχας

-Αιμόπτυση

-Πόνος στο στήθος

-Απώλεια της όρεξης
-Ανεξήγητη απώλεια βάρους.
-Αίσθημα κόπωσης

 

 

-Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας: Το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας οφείλεται στην πίεση της άνω κοίλης φλέβας από μια μάζα του μεσοθωρακίου. Η άνω κοίλη φλέβα είναι ένα μεγάλο φλεβικό στέλεχος μέσα από το οποίο επιστρέφει το φλεβικό αίμα από το άνω ήμισυ του σώματος στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Όταν η άνω κοίλη αποφραχθεί, παρατηρείται φλεβική συμφόρηση στο κεφάλι και τα άνω άκρα. Το πρόσωπο διογκώνεται και οι φλέβες του τραχήλου διατείνονται. Πολλές φορές διατείνονται και φλέβες στο άνω μέρος του κορμού. Ο ασθενής παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια (δύσπνοια), κυάνωση και βήχα. Οιδηματώδη εικόνα (πρήξιμο) μπορεί να παρουσιάσουν και τα άνω άκρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταδιοποίηση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

 

Οι μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα χωρίζεται σε δύο μόνο στάδια:

 

• Περιορισμένη νόσος - ο όγκος περιορίζεται μόνο στο ένα ημιθωράκιο και στους τοπικούς λεμφαδένες συμπεριλαμβανομένων των ομόπλευρων μεσοθωρακικών και υπερκλείδιων.

• Εκτεταμένη νόσος - ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί πέραν του ενός ημιθωρακίου.

 

Ωστόσο, ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα εξαπλώνεται συχνά έξω από τον πνεύμονα αρκετά νωρίς. Έτσι, ακόμη και αν ο ογκολόγος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε εξάπλωση του με βάση τις απεικονιστικές εξετάσεις, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ορισμένα καρκινικά κύτταρα έχουν ξεφύγει από την αρχική τους εντόπιση μέσω του αίματος ή του λεμφικού συστήματος. 

 

Για λόγους ασφάλειας, ένας μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα συνήθως αντιμετωπίζεται σαν να έχει ήδη εξαπλωθεί και ας μην υπάρχουν εμφανείς μεταστάσεις (εντόπιση εκτός της αρχικής βλάβης).

 

Συχνότερα ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα δίνει μεταστάσεις:

-στον εγκέφαλο

-στο ήπαρ

-στο μυελό των οστών (το όργανο που παράγει λευκά, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια)

 

Έλεγχος πριν την έναρξη της θεραπείας:

Πριν από την έναρξη της θεραπείας, με σκοπό την σταδιοποίηση και την εκτίμηση της γενικής κατάστασης της υγείας σας, πρέπει να υποβληθείτε σε μια σειρά εξετάσεων οι οποίες δεν διαφέρουν από αυτές του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και είναι ο πλήρης αιματολογικός έλεγχος, η αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κοιλίας, σπινθηρογράφημα οστών, αξονική ή η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και μόνο για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, μυελόγραμμα, κατά το οποίο γίνεται μυελική αναρρόφηση συνήθως από τα οστά της λεκάνης ή του στέρνου.

 

Θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Ο ογκολόγος σας θα λάβει υπόψη του μια σειρά από παράγοντες προκειμένου να προγραμματίσει τη κατάλληλη αγωγή. Η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας σας, το μέγεθος του όγκου, και η επέκταση του στους γύρω ιστούς αλλά και στον υπόλοιπο οργανισμό θα καθορίσουν τον τρόπο αντιμετώπισης.

Η χημειοθεραπεία είναι η βασική θεραπεία για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Η ακτινοθεραπεία συχνά χορηγείται μετά την χημειοθεραπεία. Μερικές φορές η χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία δίνονται ταυτόχρονα.  

Η χειρουργική επέμβαση δεν είναι η βασική θεραπεία για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και μπορεί ίσως να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που ο όγκος ανακαλύπτετε σε πολύ αρχικό στάδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου έχει συνήθως ήδη εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος κατά τη διάγνωση, ακόμη και αν αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τις απεικονιστικές εξετάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα περισσότερα είδη καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του πνεύμονα, η χειρουργική εξαίρεση έχει νόημα μόνο εάν υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαιρέσεως του όγκου.

Εάν η αρχική προσέγγιση περιλαμβάνει τελικά τη χειρουργική εξαίρεση τότε σίγουρα μετά από αυτή θα ακολουθήσει η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία με σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου.

Βασικό χαρακτηριστικό του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι μεγάλη χήμειο- και ακτινοευαισθησία η οποία συνεπάγεται τη γρήγορη και σε μεγάλο βαθμό συρρίκνωση του όγκου (συνήθως μέσα στους πρώτους δύο κύκλους χημειοθεραπείας) και επομένως τον γρήγορο έλεγχο των συμπτωμάτων.

Παρόλα αυτά, δυστυχώς, ο καρκίνος αυτός, έχει τη τάση, πολύ σύντομα να αρχίσει και πάλι να επιδεινώνεται. Η επιδείνωση αυτή εάν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή μέχρι και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή της, τότε η νόσος χαρακτηρίζεται ως ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και η πιθανότητα ανταπόκρισης στη δεύτερης γραμμής θεραπεία είναι ελάχιστες. Εάν η επιδείνωση παρατηρηθεί μετά τους τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της θεραπείας, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στη δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία με τοποτεκάνη ή ακόμα και με το ίδιο θεραπευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε στη πρώτης γραμμής.

 

Χημειοθεραπεία

Τα φάρμακα και οι συνδυασμοί που συχνότερα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα είναι 

σισπλατίνη ή η καρβοπλατίνη σε συνδυασμό με την ετοποσίδη (VP-16, Vepesid) και 

κυκλοφωσφαμίδη, η δοξορουβικίνη και η βινκριστίνη (Oncovin). Αυτός ο συνδυασμός φαρμάκων είναι γνωστός ως CAV

-η τοποτεκάνη 

(Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα φάρμακα αυτά, τις παρενέργειες τους και την αντιμετώπιση τους διαβάστε στο τμήμα μας "χημειοθεραπεία" και "παρενέργειες της χημειοθεραπείας").

 

Τα σχήματα που χρησιμοποιούνται είναι:

1) Cisplatin 60-80 mg/m2, μέρα 1, IV 

Etoposide 100-120mg/m2, μέρες 1-3, IV 

Κάθε 21 ημέρες x 4-6 κύκλους

 

2) Carboplatin AUC 5-6 , μέρα 1, IV 

Etoposide 100mg/m2, μέρες 1-3, IV 

Κάθε 21 ημέρες x 4-6 κύκλους

 

3) Cyclophosphamide 1000 mg/m2, IV 

Adriamycin 45 mg/m2, IV 

Vincristin 1.4 mg/m2, IV

 

4) Cisplatin 60 mg/m2, μέρα 1, IV 

Ιrinotecan* 60 mg/m2, μέρες 1, 8, 14, IV 

Κάθε 28 μέρες

 

Στο περιορισμένο στάδιο (νόσος στο ένα ημιθωράκιο) θεραπεία εκλογής είναι η σύγχρονη χημειοακτινοθεραπεία και προτιμάται το σχήμα cisplatin/etoposide. Η ακτινοθεραπεία ξεκινάει συγχρόνως με τον 1ο ή το 2ο κύκλο της χημειοθεραπείας.

 

 

Ακτινοθεραπεία

 

 

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία του περιορισμένου σταδίου του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. 

Μπορεί να δοθεί μετά τη χημειοθεραπεία (επικουρική ακτινοθεραπεία), εάν ο καρκίνος έχει συρρικνωθεί αρκετά ή έχει εξαφανιστεί μετά την χημειοθεραπεία. Άλλες φορές, η ακτινοθεραπεία δίνεται ταυτόχρονα με την χημειοθεραπεία. Αυτό ονομάζεται χημειο-ακτινοθεραπεία και έχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα αλλά και περισσότερη τοξικότητα (παρενέργειες) όπως οισοφαγίτιδα και αιματολογική τοξικότητα, απ’ ότι εάν χορηγηθεί πρώτα η χημειοθεραπεία και μετά την ολοκλήρωσή της δοθεί η ακτινοθεραπεία.

Επομένως, οι ασθενείς με περιορισμένη νόσο και καλή κλινική κατάσταση πρέπει να υποβληθούν σε ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία. Αντιθέτως οι ασθενείς με εκτεταμένη νόσο δεν φαίνεται να επωφελούνται απ’ αυτή.

Η ακτινοθεραπεία καθυστερεί την υποτροπή (επανεμφάνιση) του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, πόνο στο στήθος, βήχα, αιμόπτυση (βήχας με αίμα) και το σύνδρομο άνω κοίλης, που οφείλονται στη νόσο (παρηγορητική ακτινοθεραπεία).

Η ακτινοθεραπεία χορηγείται συνήθως πέντε ημέρες την εβδομάδα για 3 με 6 εβδομάδες εκτός από την παρηγορητική ακτινοθεραπεία η οποία διαρκεί λιγότερο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ακτινοβόληση του καρκίνου του πνεύμονα, τις παρενέργειες και την αντιμετώπισή τους δείτε τη παράγραφο της ακτινοθεραπείας στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα αλλά και στο τμήμα μας «ακτινοθεραπεία».

 

Η ακτινοθεραπεία στον εγκέφαλο

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα συχνά εξαπλώνετε στον εγκέφαλο. Η προφυλακτική κρανιακή ακτινοθεραπεία είναι η ακτινοθεραπεία που δίνετε στον εγκέφαλο πριν την εμφάνιση της νόσου μειώνοντας τον κίνδυνο να συμβεί κάτι τέτοιο. 

Μπορεί να χορηγηθεί μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας είτε αυτή δίνεται μόνη της είτε δίνεται μαζί με ακτινοθεραπεία στο θώρακα, σε αυτούς οι οποίοι παρουσίασαν καλή ανταπόκριση (ο όγκος συρρικνώθηκε αρκετά) ή εάν έχουν υποβληθεί σε χειρουργική εξαίρεση του όγκου.