.

Σε αυτή τη σελίδα

-Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

-Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα 

-Στάδια του καρκίνου του πνεύμονα

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

 Η πρόγνωση (εξέλιξη) και οι επιλογές της θεραπείας εξαρτώνται από :

  •  Το στάδιο του καρκίνου (δηλαδή το μέγεθος του όγκου και το εάν αυτός περιορίζεται στον πνεύμονα μόνο ή έχει εξαπλωθεί στους κοντινούς λεμφαδένες και σε άλλα μέρη του σώματος).
  • Τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου του πνεύμονα.
  • Το εάν υπάρχουν συμπτώματα, όπως βήχας ή δυσκολία στην αναπνοή και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα

 Οι τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα είναι:

  • Μέσω των ιστών, δηλαδή ο καρκίνος διηθεί τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς (τραχεία, οισοφάγο, θωρακικό τοίχωμα κ.ά).
  • Μέσα από το λεμφικό σύστημα. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία του λεμφικού συστήματος και μέσω αυτών μεταφέρεται στους επιχώριους (κοντινούς) λεμφαδένες (στις πύλες των πνευμόνων και σε αυτούς του μεσοθωρακίου) και σε άλλα μέρη του σώματος (το λεμφικόσύστημα εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και ένα δίκτυο αγγείων που μεταφέρει το επιπλέον υγρό των ιστών, προς τη κυκλοφορία του αίματος αφού προηγουμένως, υποχρεωτικά έχει περάσει από τουλάχιστον ένα λεμφαδένα).
  • Μέσω του αίματος. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα (φλέβες και αρτηρίες) και μεταφέρονται μέσω αυτών σε άλλα σημεία του σώματος (ήπαρ, επινεφρίδια, οστά, εγκέφαλος κ.ά).

Όταν τα καρκινικά κύτταρα ξεφύγουν από την πρωτοπαθή εστία (δηλαδή από το σημείο όπου πρωτοεμφανίστηκαν) με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους προς άλλα μέρη του σώματος, δημιουργεί μια ή περισσότερες άλλες, δευτεροπαθείς εστίες οι οποίες ονομάζονται μεταστατικές εστίες, η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετάσταση και αποτελεί το τελευταίο (χειρότερο) στάδιο σε όλους τους καρκίνους.

Σκοπός όλων των θεραπειών είναι να αποφευχθεί η μετάσταση.

Αυτή η μεταστατική εστία είναι πάντα το ίδιο είδος καρκίνου, όπως του πρωτοπαθούς όγκου, ανεξάρτητα σε πιο όργανο παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, αν ο καρκίνος του πνεύμονα εξαπλωθεί στο ήπαρ (συκώτι), τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκουμε στο ήπαρ είναι πάντα κύτταρα που προέρχονται από τον πνεύμονα και χαρακτηρίζεται ως μεταστατικός καρκίνος του πνεύμονα και όχι ως καρκίνος του ήπατος.

Στάδια του καρκίνου του πνεύμονα

Μετά τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, οι εξετάσεις που ακολουθούν γίνονται για να διαπιστώσουμε την ακριβή έκταση του καρκίνου, τόσο στο εσωτερικό του πνεύμονα όσο και εκτός αυτού, στους γύρω ιστούς και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η διαδικασία αυτή αποκαλείται σταδιοποίηση

Οι εξετάσεις είναι αυτές που προαναφέρθηκαν στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από τη διαδικασία αυτή θα καθορίσουν το στάδιο της νόσου. Μόλις ο ογκολόγος σας καθορίσει το στάδιο του καρκίνου, μπορεί να αποφασίσει την πλέον κατάλληλη θεραπεία για εσάς.

Αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα και δομές του θώρακα ή του σώματος, ονομάζετε μεταστατικός καρκίνος . Αν ο καρκίνος επανεμφανίζεται μετά την αρχική επιτυχημένη θεραπεία τότε μιλάμε για υποτροπή της νόσου.

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους καρκίνου.

T αναφέρεται στο μέγεθος του πρωτοπαθούς (αρχικού) όγκου

Ν αναφέρεται στην ύπαρξη θετικών λεμφαδένων

M αναφέρεται σε μεταστατική νόσο - ο καρκίνος έχει δηλαδή εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.

Από το συνδυασμό αυτών προκύπτει το στάδιο της νόσου.

Τα στάδια του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα περιγράφονται με έναν αριθμό από το 1 έως και το 4 (Ι-ΙV).

Στάδια Ι και ΙΙ: Σε γενικές γραμμές ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα σταδίου Ι ή ΙΙ έχει τέτοιο μέγεθος και εντόπιση ώστε να μπορεί να χειρουργηθεί. Το στάδιο Ι δεν χαρακτηρίζεται από προσβολή των λεμφαδένων της περιοχής, σε αντίθεση με το στάδιο ΙΙ. Οι διηθημένοι λεμφαδένες στην τελευταία περίπτωση όμως βρίσκονται κοντά στην περιοχή της βλάβης και μπορούν να αφαιρεθούν μαζί με αυτήν.

Στάδιο ΙΙΙ: Χωρίζεται στις υποκατηγορίες ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα σταδίου ΙΙΙΑ έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, προς την πλευρά που εντοπίζεται ο καρκίνος. Όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου της αντίθετης πλευράς, όταν διηθεί δομές μέσα στο θώρακα, όπως η καρδιά ή τα μεγάλα αγγεία ή όταν συνοδεύεται από πλευριτική συλλογή τότε το στάδιο είναι ΙΙΙΒ.

Στάδιο ΙV: Στο στάδιο αυτό ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε διαφορετικούς λοβούς του ίδιου ή του άλλου πνεύμονα ή έχει δώσει μεταστάσεις σε απομακρυσμένα όργανα.