.

Σε αυτή τη σελίδα

-Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

-Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα

-Στάδια του καρκίνου του στομάχου

-Βαθμός κακοήθειας

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

Η πρόγνωση (εξέλιξη) και οι επιλογές της θεραπείας εξαρτώνται από :

 •  Το στάδιο του καρκίνου (δηλαδή το μέγεθος του όγκου και το εάν αυτός περιορίζεται στο στομάχι μόνο ή έχει εξαπλωθεί στους κοντινούς λεμφαδένες ή σε άλλα μέρη του σώματος).
 • Τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου του στομάχου.
 • Τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.


Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα είναι:

 •  Μέσω των ιστών, δηλαδή ο καρκίνος διηθεί κατά συνέχεια τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς
 • Μέσα από το λεμφικό σύστημα. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία του λεμφικού συστήματος και μέσω αυτών μεταφέρεται στους
  επιχώριους (κοντινούς) ή σε πιο απομακρυσμένους λεμφαδένες και σε άλλα μέρη του σώματος (το λεμφικόσύστημα εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και ένα δίκτυο αγγείων που μεταφέρει το επιπλέον υγρό των ιστών, προς τη κυκλοφορία του αίματος αφού προηγουμένως, υποχρεωτικά έχει περάσει από τουλάχιστον ένα λεμφαδένα).
 • Μέσω του αίματος. Τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα (φλέβες και αρτηρίες) και μεταφέρονται μέσω αυτών σε άλλα σημεία του σώματος (ήπαρ, οστά, εγκέφαλος, πνεύμονα κ.ά).

Όταν τα καρκινικά κύτταρα ξεφύγουν από την πρωτοπαθή εστία (δηλαδή από το σημείο όπου πρωτοεμφανίστηκαν) με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους, προς άλλα μέρη του σώματος, δημιουργούν μια ή περισσότερες δευτεροπαθείς εστίες οι οποίες ονομάζονται μεταστατικές εστίες, ενώ η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετάσταση και αποτελεί το τελευταίο (χειρότερο) στάδιο σε όλους τους καρκίνους. Σκοπός όλων των θεραπειών είναι να αποφευχθεί η μετάσταση.

Αυτή η μεταστατική εστία είναι πάντα το ίδιο είδος καρκίνου, όπως του πρωτοπαθούς όγκου, ανεξάρτητα σε πιο όργανο παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, αν ο καρκίνος του στομάχου εξαπλωθεί στο ήπαρ (συκώτι), τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκουμε στο ήπαρ είναι πάντα κύτταρα που προέρχονται από το στομάχι και χαρακτηρίζεται ως μεταστατικός καρκίνος του στομάχου και όχι ως καρκίνος του ήπατος.

Στάδια του καρκίνου του στομάχου

Μετά τη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου, οι εξετάσεις που ακολουθούν γίνονται για να διαπιστώσουμε την ακριβή έκταση του καρκίνου, τόσο στο εσωτερικό του στομάχου όσο και εκτός αυτού, στους γύρω ιστούς και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η διαδικασία αυτή αποκαλείται σταδιοποίηση

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται για τη σταδιοποίηση, είναι αυτές που προαναφέρθηκαν στη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από τη διαδικασία αυτή θα καθορίσουν το στάδιο της νόσου. Μόλις ο ογκολόγος σας καθορίσει το στάδιο του καρκίνου, μπορεί να αποφασίσει την πλέον κατάλληλη θεραπεία για εσάς.

Η σταδιοποίηση του καρκίνου είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της επιβίωσης και της εξέλιξης της νόσου, και η θεραπεία του καρκίνου καθορίζεται κυρίως από το στάδιο

Η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο μετράται συνήθως στα 5 χρόνια, δηλαδή το ποσοστό των ασθενών που βρίσκονται στη ζωή μετά από 5 έτη από τη διάγνωση (5ετής επιβίωση).

Ανάλογα με την έκταση της νόσου, η 5ετής επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του στομάχου, είναι :

-Για όγκους περιορισμένους στο στομάχι 62 %

-Για όγκους που έχουν εξαπλωθεί στους τοπικούς λεμφαδένες 27%

-Για όγκους που έχουν ξεφύγει από τη πρωτοπαθή εστία (μεταστατικούς) 3,7%

Αν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα του σώματος, ονομάζετε μεταστατικός καρκίνος . Αν ο καρκίνος επανεμφανίζεται μετά μια αρχική

επιτυχημένη θεραπεία τότε μιλάμε για υποτροπή της νόσου.

Το σύστημα σταδιοποίησης TNM χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους τύπους καρκίνου.

• T: αναφέρεται στο βάθος διήθησης του πρωτοπαθούς (αρχικού) όγκου στο τοίχωμα του στομάχου

• Ν: αναφέρεται στην ύπαρξη ή μη, θετικών (διηθημένων από καρκίνο) λεμφαδένων

• M: αναφέρεται στη μεταστατική νόσο, εάν δηλαδή ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος.

Από τον συνδυασμό αυτών προκύπτει το στάδιο της νόσου

Τ χαρακτηρίζει την έκταση του όγκου στο στομάχι

Tis (in situ) ενδοεπιθηλιακός όγκος χωρίς διηθητική ανάπτυξη

Τ1: όγκος που διηθεί τον βλεννογόνο ή και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα (πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα)

Τ2: διήθηση του μυϊκού τοιχώματος του στομάχου

Τ3: διήθηση του υπορογόνιου συνδετικού ιστού χωρίς διήθηση του περιτοναίου (ορογόνου-Serosa)

Τ4: διήθηση του περιτοναίου ή ορογόνου (Τ4α) ή/και των παρακειμένων οργάνων (Τ4β)

Ν ορίζεται η κατάσταση των λεμφαδένων και σταδιοποιείται:

Ν0: απουσία διήθησης επιχωρίων λεμφαδένων

Ν1: διήθηση 1-2 επιχώριων (τοπικών) λεμφαδένων

Ν2: διήθηση 3 με 6 επιχώριων (τοπικών) λεμφαδένων

Ν3: διήθηση περισσοτέρων από 7 λεμφαδένων

Μ προσδιορίζει τις απομακρυσμένες μεταστάσεις:

Μ0: είναι η απουσία αυτών

Μ1: η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων (π.χ. ήπαρ)

Στάδιο 0 (καρκίνωμα in situ)

Στο στάδιο 0, τα μη φυσιολογικά (καρκινικά) κύτταρα βρίσκονται περιορισμένα στο βλεννογόνο (την εσωτερική επένδυση του τοιχώματος του στομάχου). Σε αυτό το στάδιο ο όγκος είναι δύσκολο να δώσει μεταστάσεις και η αγωγή μπορεί και να είναι συντηρητική, με τοπική εκτομή του όγκου.

Στάδιο Ι

Το στάδιο Ι διαιρείται στα στάδια ΙΑ και ΙΒ:

 • Στάδιο ΙΑ (Τ1, Ν0): ο καρκίνος μπορεί να έχει εξαπλωθεί μέχρι τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του στομάχου.
 • Στάδιο ΙΒ  

               ο καρκίνος :

           -(Τ1, Ν1) μπορεί να έχει εξαπλωθεί μέχρι τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του στομάχου και βρίσκεται σε 1 ή 2 κοντινούς λεμφαδένες ή
             -(Τ2, Ν0) έχει εξαπλωθεί στο μυϊκό χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου χωρίς θετικούς λεμφαδένες.

Στάδιο ΙΙ

Τα στάδιο ΙΙ διαιρείται στα στάδια ΙΙΑ και ΙΙΒ.

 • Στάδιο ΙΙΑ : ο καρκίνος :
 • (Τ3, Ν0) έχει εξαπλωθεί στον υποορογόνιο χιτώνα του στομάχου χωρίς θετικούς λεμφαδένες ή
  • (Τ2, Ν1) έχει εξαπλωθεί στο μυϊκό χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 1 ή 2 κοντινούς λεμφαδένες ή
  • (Τ1, Ν2) μπορεί να έχει εξαπλωθεί μέχρι τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 3 έως 6 κοντινούς λεμφαδένες.
 • Στάδιο ΙΙΒ : ο καρκίνος :
  (Τ4α, Ν0) έχει εξαπλωθεί στον ορογόνο (περιτόναιο - εξωτερικό στρώμα του τοιχώματος του στομάχου) χωρίς θετικούς λεμφαδένες ή
  (Τ3, Ν1) έχει εξαπλωθεί στον υποορογόνιο χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 1 ή 2 κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ2, Ν2) έχει εξαπλωθεί στο μυϊκό χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 3 έως 6 κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ1, Ν3) μπορεί να έχει εξαπλωθεί μέχρι τον υποβλεννογόνιο χιτώνα του τοιχώματος στομάχου και βρίσκεται σε 7 ή περισσότερους κοντινούς λεμφαδένες.

Στάδιο ΙΙΙ

Το στάδιο ΙΙΙ διαιρείται στα στάδια ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και IIIC. 

 • Στάδιο ΙΙΙΑ : ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί:
  (Τ4α, Ν1) στον ορογόνο (περιτόναιο - εξωτερικό στρώμα του τοιχώματος του στομάχου) και βρίσκεται σε 1 ή 2 κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ3, Ν2) έχει εξαπλωθεί στον υποορογόνιο χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 3 έως 6 κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ2, Ν3) έχει εξαπλωθεί στο μυϊκό χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 7 ή περισσότερους κοντινούς λεμφαδένες.
 • Στάδιο ΙΙΙΒ : ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί:
  (Τ4β, Ν0 ή Ν1) στα γύρω όργανα και υπάρχουν κανένας, 1 ή 2 κοντινοί θετικοί λεμφαδένες ή
  (Τ4α, Ν2) στον ορογόνο (περιτόναιο - εξωτερικό στρώμα του τοιχώματος του στομάχου) και βρίσκεται σε 3 έως 6 κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ3, Ν3) έχει εξαπλωθεί στον υποορογόνιο χιτώνα του τοιχώματος του στομάχου και βρίσκεται σε 7 ή περισσότερους κοντινούς λεμφαδένες.
 • Στάδιο ΙΙΙC : ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί:
  (Τ4β, Ν2 ή Ν3) στα γύρω όργανα, και μπορεί να βρεθεί σε 3 ή περισσότερους κοντινούς λεμφαδένες ή
  (Τ4α, Ν3) στον ορογόνο (περιτόναιο - εξωτερικό στρώμα του τοιχώματος του στομάχου) και βρίσκεται σε 7 ή περισσότερους κοντινούς λεμφαδένες.

Στάδιο IV

Στο στάδιο ΙV, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα του σώματος.

Βαθμός κακοήθειας - Ταξινόμηση

Ο καρκίνος βαθμολογείται και ταξινομείται βάση της εμφάνισης των καρκινικών κυττάρων κάτω από το μικροσκόπιο. Ο βαθμός που δίνεται στα καρκινικά κύτταρα δίνει μια ιδέα του πόσο γρήγορα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν.

Βαθμού 1 (χαμηλής κακοήθειας)  - Τα καρκινικά κύτταρα έχουν την τάση να αναπτύσσονται αργά, φαίνονται αρκετά παρόμοια με τα φυσιολογικά κύτταρα, είναι δηλαδή «καλά διαφοροποιημένα» και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν εξαπλωθεί από ότι τα υψηλότερου βαθμού κύτταρα. Οι καρκίνοι αυτοί έχουν καλύτερη πρόγνωση (εξέλιξη).

Βαθμός 2 (μέτριας κακοήθειας)  - Τα κύτταρα φαίνονται πιο ανώμαλα, μοιάζουν λιγότερο με τα φυσιολογικά και είναι ελαφρώς ταχύτερα αναπτυσσόμενα.

Βαθμός 3 (υψηλής κακοήθειας)  - Τα καρκινικά κύτταρα έχουν την τάση να πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, να φαίνονται πολύ ανώμαλα κάτω από το μικροσκόπιο, είναι δηλαδή «χαμηλής διαφοροποίησης» και είναι πιο πιθανό να εξαπλωθούν σε άλλα σημεία του σώματος απ’ ότι τα χαμηλού βαθμού κακοήθειας καρκινικά κύτταρα.